Tag op lekkages

Waar ontstaan lekkages?

Het water dat we binnenshuis gebruiken stroomt door het leidingstelsel. Water wordt niet alleen aangevoerd via leidingen, maar ook afgevoerd. De meeste Nederlanders gaan er klakkeloos vanuit dat het water ook altijd door de leidingen blijft stromen. Dit is inderdaad vaak het geval, maar er kan ook een lekkage ontstaan. Naast een lek in het

Meer lezen